Anna Fiszer-Nowacka

Sarmen Beglarian

Sylwia Szymaniak

Organizatorzy/Organizers

Kuratorzy/Curators
Kuratorami Festiwalu Wola Art 2010 są Sarmen Beglarian i Sylwia Szymaniak. Są niezależnymi kuratorami. Razem współtworzą Biuro Wystaw. Wraz z Piotrem Nowickim, kuratorem i Prezesem Fundacji Polskiej Sztuki Nowoczesnej przygotowują wystawę o sztuce powojennej, która zostanie pokazana w grudniu 2010 w Muzeum Historii Jugosławii - Muzeum 25 Maja w Belgradzie. Od 2005 roku jako kuratorzy pokazywali wystawy jak w mieszkaniach ("Nie lękajcie się! Religijność i dewocja"), tak i w galeriach (m.in. "Jakoś to będzie. Wybory polityczne w Polsce A.D. 2005").
Sarmen Beglarian urodził się w 1973 roku. Studiował Psychologię na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz na Studiach Kuratorskich na Uniwersytecie Jagielońskim w Krakowie. Mieszka i pracuje w Warszawie.
Sylwia Szymaniak urodziła się w 1982 roku. Studiowała Historię Sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Komisarz/Commissioner

Współpraca/Cooperation

Projekt graficzny/Design